Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Es millora el camí entre la urbanització Mas d’en Parés i la carretera de les Ordres

 

 

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha iniciat els treballs de millora del camí que uneix la fase II de la urbanització Mas d’en Parés i la carretera local TV-2142, que uneix el Pont d’Armentera i el nucli de les Ordres. Es trata d’un tram d’un quilòmetre i mig, que un cop arranjat usaran molts veïns i veïnes. L’actuació l’està portant a terme Vega Construcciones y Obras amb un pressupost de 23.595 i que compta amb una subvenció del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Aquest camí és actualment una pista forestal amb ferm de terra i els treballs han de servir per transformar-la definitivament en una via d’accés (i de sortida d’emergències) que estigui en condicions per a poder-hi transitar en condicions òptimes. Els treballs que s’hi realitzen són l’arranjament de la plataforma. En aquest camí es vol assolir una amplitud homogènia de tres metres en tot el recorregut i compactar terra amb mitjans mecànics, tot i executant les aigüeres necessàries per garantir la bona conservació del camí. Es cimenten els trams amb més pendent per evitar el seu deteriorament a causa de la pluja.

 

També s’actuarà en un camí al Pla de Manlleu

 

Properament també es portaran unes obres de millora en 450 quilòmetres del tram inicial d’un camí del Pla de Manlleu, que uneix el nucli amb un altre camí públic municipal que permet l’accés a diverses masies disseminades que, en alguns casos, són vivendes habituals tot l’any i en altres són allotjaments de turisme rural. També és d’accés a l’antic poble de Selma, que tot i que es troba abandonat actualment hi ha projectes per la seva recuperació. També constitueix un camí d’accés a moltes explotacions agrícoles a la part sud oest de la zona del Pla de Manlleu. Actualment, degut a l’alt nivell de trànsit, aquest tram de camí es troba en molt mal estat i les millores constants del ferm no han servit per disposar d’un camí en millors condicions de pas. Per això s’ha decidit invertir en la seva millora definitiva mitjançant la pavimentació del ferm.

 

Subvenció de la Generalitat

 

El pressupost de les dues actuacions és de 49.939,51 euros, dels quals 48.765,93 euros estan coberts per una subvenció del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i la resta són recursos propis de l’Ajuntament d’Aiguamúrcia, que ha triat aquests dos camins municipals de l’extensa xarxa que existeix de 200 quilòmetres de camins públics en el terme municipal perquè són usats habitualment pels veïns i veïnes. En el cas del primer camí, és usat pels veïns de la fase II de Mas d’en Parès i és l’única via d’escapatòria en cas d’incendi del bosc que els separa de la fase I de la urbanització.

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia entén la cohesió territorial com allò que garanteixi la connexió dels espais, aconseguir les millors connexions permetrà una millor actuació del territori, especialment a l’hora d’accedir als nuclis urbans i/o disseminats, així com també zones agrícoles. En definitiva, una adequada millora de les connexions permet facilitar la mobilitat als habitants, agreujada per una manca de recursos per al manteniment dels vials.