Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Paga els tributs municipals en nou mensualitats

Per segon any consecutiu, la Diputació de Tarragona, a través de BASE, ofereix la possibilitat d’agrupar els tributs municipals i pagar-los a terminis i sense interessos. Es podrà fer a través del Compte de pagaments personalitzats de BASE, organisme autònom per a la gestió d’ingressos de la Diputació de Tarragona, agrupant els diferents tributs en un compte comú.

 

Els tributs en qüestió són l’impost sobre béns immobles (IBI), l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). També les taxes de venciment periòdic de caràcter col•lectiu, com guals i recollida d’escombraries.

 

Més informació AQUÍ