Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Subvencions de la Diputació de Tarragona a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia

La Diputació de Tarragona ha concedir diverses subvencions a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia. Aquestes subvencions corresponen a les anualitats 2017 i 2018 i al Pla d’Acció Municipal (PAM).

 

Subvencions 2018

-Adquisició de béns mobles per diferents equipaments: import concedit.................................. 4.852,65 euros

 

PAM 2018

- Obres de millora i adequació al nou consultori mèdic de Les Pobles: import concedit..............32.194,30

-Instal·lació de la barana de protecció al carrer Pere el Gran:     import concedit....................... 7.566,37

-Despesa corrent: import concedit................................................................................................ 64.665,33

-PEXI, obres d’abastament d’aigua potable a Masbarrat, import concedit:................................... 9.840,68

-Peridomèstics, import concedit:.................................................................................................... 5.446,40

-Plagues, import concedit ................................................................................................................3.848,22

-Gestió de qualitat de l’aigua de consum humà, import concedit.....................................................5.055,60

-Protecció per la seguretat en les zones de banys, piscines, import concedit...................................6.340,80

-Consultoris mèdics, import concedit.................................................................................................2.701,80

-Prevenció incedis forestals, import concedit.....................................................................................6116,30

 

Subvenció 2017

PAES 2017, millora del sistema de calefacció i climatització a l’edifci de l’ajuntament

Import concedit, .......................................................................................................................13.152 euros