Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia aprova els pressupostos municipals de 2018 i 2019

 

El passat ple de l’Ajuntament d’Aiguamúrcia va aprovar el dimarts 25 de setembre els pressupostos municipals per als anys 2018 i 2019. Aquesta aprovació és el resultat del treball d’equip que durant més de sis mesos han fet dos dels grups del ple municipal: l’equip de govern, format pels tres regidors de CiU, i el grup d’Independents del municipi d’Aiguamúrcia, integrat per dos regidors. “Es tracta d’un exercici de responsabilitat dels dos grups fruit d’un treball intens. Cap dels dos grups té el pressupost com el voldria, tots dos grups han hagut de fer renúncies, però s’ha estat capaç d’arribar a un acord en benefici de la població, ja que permet tirar endavant moltes inversions que estaven paralitzades ja que des del 2015 no s’havien aprovat nous pressupostos”, afirma l’alcaldessa d’Aiguamúrcia, Fina Bartolí.


L’altra grup de l’Ajuntament, el grup de Tots Som Aiguamúrcia d’Esquerra Republicana, va quedar exclòs de la negociació ja que l’equip de govern es va negar a negociar amb persones que han posat nou denúncies a l’Oficina Antifrau de Catalunya contra l’alcaldessa i a la resta de membres del consistori actual i del mandat anterior. Les denúncies es fan de forma anònima però es pot saber de qui son obra veient qui les publica a les seves xarxes socials.


Els pressupost del 2018 destina un total de 1.174.587,28 d’euros a despeses i el del 2019, fins a 1.573.425,04 euros. Aquesta diferència s’explica perquè amb el que queda per acabar l’any 2018 no hi ha pràcticament temps de seguir els tràmits d’adjudicació d’obres, però en tenir el pressupost del 2019 aprovat ja, es poden iniciar els tràmits de forma que, al començar l’any 2019, podran fer-se les obres de bon començament. Es tracta de millores per les quals s’ha treballat molt durant tot aquest mandat i estan subvencionades per altres institucions amb un percentatge molt alt.

Es desbloquegen diverses inversions pendents


Els dos pressupostos aprovats suposen un gran avenç ja que possibiliten moltes inversions que sense aquests no es podien portar a terme. L’aprovació dels pressupostos va acompanyada d’un Pla econòmic financer pels exercicis 2018 i 2019 i d’un Pla de Sanejament financer a un horitzó de quatre anys vista. En aquest pla es contemplen mesures per a ajudar a obtenir millores en els ingressos de l’Ajuntament, així com seguir amb la contenció de la despesa dels darrers anys.


Els cinc regidors que van votar favorablement els pressupostos van signar un acord entre ells de com es durien a terme les inversions. Aquest acord inclou moltes millores molt necessàries als diferent pobles que integren el municipi: s’arreglarà el consultori mèdic de Les Pobles, es remodelarà el camí d’entrada a Mas d’en Parés, es construirà un nou pou a Aiguamúrcia, es farà arribar l’electricitat al pou de Pla de Manlleu -encara que sembli surrealista cada dia es va amb un generador a donar unes hores d’aigua i després es treu el generador, ja que l’havien robat diverses vegades i la companyia d’assegurances posarà pegues si l’ha de tornar a pagar-, en posarà un nou dipòsit a Les Pobles, s’instal·larà una barana nova a Santes Creus que compleixi normativa, s’arreglarà la vorera del Carrer Blanca d’Anjou de Santes Creus, s’ampliarà el cementiri de Les Pobles quan l’Ajuntament en tingui la cessió, es destinen més diners a camins... “Moltes d’aquestes obres no s’haurien pogut fer si la negociació s’allargava més i si no es poguessin començar els tràmits ja s’haurien perdut subvencions. La negociació malgrat haver durat molt es va perllongar fins el darrer moment, ja que el regidor d’Hisenda, Josep Pérez, que és qui havia portat el pes de la negociació per part de l’equip de govern, va incloure algunes modificacions acordades en els darrers moments i que es van rectificar en el mateix ple”, explica Bartolí.

Projecte per canviar el paviment de la Plaça de Santa Llúcia


També s’obre les portes a que el Ministeri de Foment tingui en compte la sol·licitud de l’Ajuntament d’Aiguamúrcia de canviar el paviment de la Plaça de Santa Llúcia: treure el quitrà, posar llambordes de pedra i plantar arbres. Aquest projecte es va presentar durant la convocatòria de l´1,5 % que el Ministeri de Foment inverteix en obres a monuments, ja que la plaça és Bé d’Interès Cultural Nacional (BCIN). “Era necessari incloure això al pressupost del 2019, ja que d’aquí a pocs dies es requerirà que el pressupost del 2019 tingui partida o la nostra sol·licitud quedarà al calaix i Foment ni tan sols la miraran”, assenyala l’alcaldessa.


L’equip de govern vol aclarir que això no vol dir que aquesta subvenció estigui assegurada, ja que aquesta es dóna als projectes presentats de més qualitat, segons una estricta puntuació sobre molts aspectes del projecte i s’hi presenten monuments de tot arreu. Però sense l’acreditació de la retenció de crèdit per a dur-la a terme en el pressupost del 2019 ni tan sols s’entraria a valorar el nostre projecte. En cas de que fóssim beneficiaris d’aquesta subvenció, s’informaria a tota la població del projecte presentat i es farien reunions entre el veïnat, com també es buscaria més finançament per altres vies.