Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

S’inaugura la remodelació del Local Social del Pla de Manlleu

 

El Pla de Manlleu ja disposa del seu Local Social restaurat i remodelat. L’acte oficial d’inauguració es va fer el dissabte 9 de desembre a la tarda i va comptar amb una gran afluència de públic. L’acte simbòlic de tallar una cinta a l’entrada de l’edifici el van portar a terme l’alcaldessa d’Aiguamúrcia, Fina Bartolí, i el tinent d’alcalde del consistori, Josep Pérez. Tot seguit els dos càrrecs esmentats van fer uns parlaments força emotius d’agraïment a tothom que ha participat en la consecució d’aquesta obra i de reconeixement mutu de la confiança que es professen i de l’esforç que ha comportat tirar endavant aquesta actuació, ateses les dificultats de tot tipus trobades en el camí.  Van admetre que “segur que aquesta serà l’obra més important que hauran portat a terme durant el present mandat.” No es va comptar amb la presència de líders polítics del territori atès que ens trobàvem en plena campanya electoral.


Els assistents van poder gaudir d’un doble espectacle: un d’humor i improvisació d’Impro Barcelona i una actuació de l’Stromboli Jazz Band, sense instruments electrònics, que va posar de manifest la bona acústica del local reformat. També hi va haver un berenar popular pels assistents, que van arribar als dos centenars.

 

 

Les obres


Les obres han consistit en reconfigurar la sala que fa les funcions de bar, incorporant una cuina, barra de bar i banys; totalment adaptats a minusvàlids, a l’espai superior de la cuina i la zona de la barra s’ha realitzat un altell. S’han sanejat tots els paraments, s’han adaptat les instal·lacions d’electricitat, d’aigua i sanejament a la normativa existent.  La sala d’actes s’ha sanejat, també els “camerinos” i s’ha enderrocat el fals sostre per deixar vistos els cavalls de fusta de la coberta.  Aquesta s’ha aïllat, s’ha cobert amb teules i s’ha revestit interiorment amb encadellat de fusta.


La zona dels lavabos s’ha enderrocat per executar-ne uns de nous, mes grans, amb la realització dels nous fonaments, parets i sostre. La coberta existent de la resta de l’edifici, que era a base de fibrociment, s’ha acabat amb un aïllant i teula aràbiga.  S’han il·luminat les diferents zones amb lluminàries adaptades als seus usos. S’ha realitzat un sistema de calefacció alimentat amb gas.


S’ha fet la restauració posant tot l’interès en que l’equipament fos funcional i confortable, conservant el seu esperit i les funcions per les que va ser concebut, així com els seus trets més característics, de manera que no s’oblidés el seu origen.  L’arquitecte redactor del projecte i director de l’obra ha estat Saül Garreta i el constructor Josep Galofré.


Durant la licitació es van negociat importants millores al projecte i d’altres canvis es van anar incorporant durant l’execució de l’obra, sempre mirant de millorar, entre elles la reparació del mur de la part posterior de l'edifici i incorporació de drenatge, cobriment de la major part de l'espai comprés entre l'edifici i el nou mur, construint uns banys més amplis i un nou magatzem, s’ha tancat part del darrera, no coberta, amb una porta, deixant-lo com a pati.  També s’ha posat un nou teló a l'escenari

El pressupost base de licitació va ser d’un import de: 281.932,19 euros (iva inclòs), el qual s’ha finançat en un percentatge proper al 95% amb el PUOSC de la Generalitat.

 

 

Origen i ús de l’equipament


A finals dels anys 30 i principis dels 40, els habitants del nucli del Pla de Manlleu varen construir el que ara és la seu social de la Societat Recreativa i Cultural del Pla de Manlleu, que antigament ho havia estat de la Cooperativa Agrícola del Pla de Manlleu,. Aquesta entitat es va dissoldre el 18 de gener de 1988 i en el mateix acte de dissolució es va acordar cedir la Cooperativa i el seu patrimoni a la nova Societat Recreativa i Cultural del Pla de Manlleu, entitat que recull a gairebé tots els habitants d’aquesta zona, encarregada de l’organització de pràcticament tots els actes culturals i festius del Poble (Festa Major, revetlles, Carnaval, etc.)


Es tracta d’una edificació situada en el número  del carrer de Selma, que amb el pas del temps i poc manteniment va fer que arribés a un estat de degradació important, circumstància que en dificultava el seu ús a causa de les seves deficients condicions de confort: sense calefacció, tancaments, parets, sostre, etc. deteriorats, amb humitats, etc.


 

Aquesta es una obra esperada amb molta il·lusió pels habitants del Pla de Manlleu des de fa molts anys. L’edifici consta de dues sales, abans separades per un envà amb dues finestres i una porta, ara per tres portes. Una sala feia les funcions de bar i funcionava amb una infraestructura molt precària, de nivell casolà, L’altra sala té una configuració escènica amb ha un escenari confrontat a l’entrada i dues graderies als costats i també es trobava en mal estat. La façana principal presentava diverses decoracions realitzades en color blau, actualment combinació d’ocre, grana i verd. Les altres façanes son de maçoneria arrebossada amb morter pobre. El local no disposava de climatització.