Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

La Diputació de Tarragona atorga a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia diferents ajuts

 

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha rebut diferents ajuts de la Diputació de Tarragona corresponent a l’exercici 2015. Són les següents:

 

Equipaments culturals i d’interès ciutadà import concedit  5.975,40 euros

Funcionament locals socials: import concedit: 2.943,90 euros

Salut Publica – piscines: import concedit: 7.702,40

Salut pública – aigua de consum: import concedit: 4.724,00

Salut pública- aigua de consum – analítiques: import concedit: 2.814,00

Salut pública- control de plagues – mosquit tigre: import concedit: 5.650,87

Salut pública- peridomèstics -  tèrmits: import concedit: 6.125,60

Consultoris mèdics: import concedit: 5.595,00

Publicacions locals: import concedit: 985,03

Prevenció incendis forestals: import concedit: 11.990,97

PEIM: import concedit: 17.684,00

 

 

PAM: import concedit: 46.056,79 euros, per tal de fer front a despeses corrents del 2015,  en reparació i manteniment equipaments públics, assegurances, neteja de carrers, seguretat i redacció de projectes.