Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Càrrecs electes

 

 

 

El Ple de l’Ajuntament d’Aiguamúrcia va quedar constituït el 13 de juny de 2015 - pruduint-se una substitució d'un dels regidors el 19 de setembre de 2016- amb les següents persones electes:

 

 

Fina Bartolí Parera, Alcaldessa d’ Aiguamúrcia

 

Josep Pérez Palau, regidor de l’equip de govern

 

María Jiménez Mateo, regidora de l’equip de govern (substitueix el 29 de setembre de 2016 a Albert Soler Albareda).

 

Dolors Palma Raposo, regidora a l’oposició del grup Tots Som Aiguamúrcia-AM

 

Xavier Meca Quirós, regidor a l’oposició del grup Tots Som Aiguamúrcia-AM

 

Josep Martí Acebedo, regidor a l’oposició del grup Independents del Municipi d’Aiguamúrcia-E

 

Oscar Sendra Anglès, regidor a l’oposició del grup Independents del Municipi d’Aiguamúrcia-E

 

 

 

 

PERFIL DELS CÀRRECS ELECTES

 

 

 

FINA BARTOLÍ PARERA

 


 

Nascuda a Vila-rodona, viu a Santes Creus des del 1993 amb la seva parella i les seves dues filles.

 

És regidora d’ Aiguamúrcia des del 2007, Alcaldessa des del 2011 i responsable de vàries regidories.

 

Estudis Universitaris

Diplomada en Professorat d’Educació General Bàsica per la Universitat de Barcelona

Llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona

Curs de postgrau en Direcció de Centres i Planificació Estratègica per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 

Altres Estudis

Títol de Batxiller

Varis cursets de postgrau relacionats amb la Docència

Assignatures de la carrera de Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya

Educació General Bàsica

 

Trajectòria professional

Treballa a l’Ensenyament des del 21 anys i des de l’any 1991 és funcionaria del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Actualment treballa de mestra a l’Escola La Barquera d’Alió.

Ha participat activament en el món sindical de l’Ensenyament sent durant vuit anys la Secretària de la Junta de Personal Docent no Universitari de Tarragona i exercint dos anys de Secretària General de la Federació de Treballadors d’Ensenyament de Tarragona.

Ha format part del món associatiu municipal participant activament en la revista Els quatre Gats, on redactava les notícies locals, i l’Associació Les sis Fonts, on va tenir el càrrec de Secretària.

L’any 2007 va fundar amb d’altres veïns i veïnes el partit local IMA.

 

Declaració de béns


Activitats


 

 

 

JOSEP PÉREZ PALAU

 

 

Nascut a Querol, viu al Pla de Manlleu amb la seva parella i les seves dues filles.

 

És regidor de l’equip de Govern des del 2007 i actualment Primer Tinent d’Alcalde i responsable de vàries regidories.

 

 

Estudis Universitaris

Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses (ADE), 2n cicle, per la Universitat Oberta de Catalunya.

 

Diplomat en Ciències Empresarials, havent completat el bloc configurador d'assignatures de comptabilitat i auditoria, a la Universitat Rovira i Virgili

 

Altres Estudis

Títol de Batxiller.

 

Títol de tècnic especialista (Formació professional de Segon Grau), Branca Administrativa i comercial, especialitat Administració.

Educació Secundària Obligatòria

 

Trajectòria professional

Va començar a treballar a l'Ajuntament de Querol (Alt Camp) l'1 d'agost de 1989, com a personal laboral.

 

El 28 de març de 2002, va prendre possessió de la plaça de funcionari de carrera de la plantilla de l'Ajuntament de Querol pertanyent a l'escala d'Administració General, Subescala Administrativa.

En data 1 d'abril de 2002 va prendre possessió com a Secretari Interventor accidental de l'Ajuntament de Querol.

En data 31 de març de 2011 va prendre possessió de la plaça de Tècnic en serveis econòmics (funcionari de carrera, escala d'Administració Especial, subescala tècnica diplomada, grup de classificació A2), plaça que segueix ocupant actualment, exercint les tasques de secretaria i intervenció de l'Ajuntament de Querol.

 

Declaració de béns


Activitats


 

 

 

MARÍA JIMÉNEZ MATEO


 

Nascuda a Barcelona, viu a Mas d’en Parés amb la seva parella.

 

És regidora de l’Ajuntament d’ Aiguamúrcia des de l’Agost de 2016, en substitució del regidor Albert Solé, és la segona Tinent d’Alcalde i es fa càrrec de vàries regidories.

 

Estudis Universitaris

No

 

Altres Estudis

Educació Secundària Obligatòria

 

Trajectòria professional

Ha treballat a diverses empreses i actualment treballa a l’Hospital de Santa Tecla.

 

Declaració de béns i activitats

 

 

 

DOLORS PALMA RAPOSO


 

Nascuda a Barcelona, viu a Santes Creus amb la seva parella.

 

És regidora a l’oposició pel grup Tots Som Aiguamúrcia-AM des del 2015.

 

Estudis Universitaris

No

 

Altres Estudis

Estudis de Secretariat.

 

Trajectòria professional

Actualment treballa d’auxiliar administrativa amb jornada reduïda a l’Ajuntament de Mont-ral.

 

Declaració de béns


Activitats

 

 

 

XAVIER MECA QUIRÓS


 

Nascut a l’Hospitalet del Llobregat, actualment viu amb la seva parella I els seus tres fills a Les Pobles.

 

És regidor a l’oposició pel grup Tots Som Aiguamúrcia-AM des del 2015.

 

Estudis Universitaris

Arquitectura tècnica.

 

Altres Estudis

No.

 

Trajectòria professional

Treballa com a professional liberal d'aparellador.

 

Declaració de béns i activitats


Declaració de béns


Activitats

 

 

 

 

JOSEP MARTÍ ACEBEDO


 

Nascut a Santes Creus, on ha viscut sempre amb la seva família.

 

És regidor a l’oposició pel grup Independents del Municipi d’Aiguamúrcia-E des del 2015.

 

Estudis Universitaris

No.

 

Altres Estudis

Graduat escolar.

 

Trajectòria professional

Treballa de pagès i a una finca particular de Santes Creus.

 

Declaració de béns


Activitats

 

 

 

 

ÒSCAR SENDRA ANGLÈS


 

Nascut a Les Pobles, on ha viscut sempre amb la seva família.

 

És regidor a l’oposició pel grup Independents del Municipi d’Aiguamúrcia-E des del 2015.

 

Estudis Universitaris

No.

 

Altres Estudis

Estudis de Grau Mitjà.

 

Trajectòria professional

Treballa de pagès i regenta una bodega familiar.

 

Declaració de béns

 

Activitats